NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 0
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5

Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng

Sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, bền bỉ với thời gian, độ bền ấn tượng,.. đá marble (đá cẩm thạch) hiện đang trở thành vật liệu nội thất xu hướng được ưa thích trong lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất. Ngoài việc được sử dụng để tạc tượng cũng như vật liệu trang trí trong căn nhà, bàn ăn đá marble là một phẩm nội thất nhiều khách hàng lựa chọn hiện nay. Vậy bàn ăn đá marble có những ưu, nhược điểm gì và những lưu ý để lựa chọn được một bộ bàn ăn đá marble chất lượng, hãy cùng Nội thất Huy Hoàng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Bàn ăn đá cẩm thạch: Bật mí bí quyết lựa chọn bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng

Tìm hiểu về bàn ăn đá cẩm thạch (đá Marble)

Bàn ăn đá cẩm thạch (đá Marble) là kiểu bàn ăn có mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch tự nhiên đã qua xử lý. Đá cẩm thạch là loại đá biến chất từ đá vôi với thành phần chính là canxi cacbonat (CaCO3). Quá trình phong hóa liên tục cũng như bến đổi địa chất khiến đá cẩm thạch sở hữu vẻ ngoài thu hút. Những đường vân tự nhiên đẹp mắt, sống động cũng như không trùng lặp là đặc điểm nổi bật của kiểu đá này. Ngoài ra, các sản phẩm làm từ đá Marble có độ bền ấn tượng, dễ dàng vệ sinh. Nhờ đó, bàn ăn đá cẩm thạch có thể phù hợp với nhiều không gian bếp khác nhau, đem lại cho gia chủ nhiều sự lựa chọn hơn.

Bàn ăn mặt đá cẩm thạch (Đá Marble)
Bàn ăn mặt đá cẩm thạch (Đá Marble)

Cấu tạo cơ bản của bộ bàn ăn đá cẩm thạch

Bàn ăn đá cẩm thạch có cấu tạo cũng tương tự như cấu tạo bàn ăn thông thường. Tuy nhiên, phần mặt bàn làm bằng đá Marble được thiết kế chăm chút và gia công tỉ mỉ hơn. Cấu tạo cơ bản của các mẫu bàn ăn đá cẩm thạch như sau:

 • Mặt bàn: Đây là phần quan trọng nhất của tất cả các mẫu bàn ăn. Đá Marble được sử dụng đã trải qua quá trình xử lý cơ bản để cho ra một mặt phẳng, độ bóng hoàn hảo. Tùy từng yêu cầu, sở thích của khách hàng mà bàn ăn có hình dạng chữ nhật, vuông, tròn, elip,... khác nhau. Mặt bàn được thiết kế phẳng, song song với mặt đất, tạo sự cân bằng và thuận tiện trong quá trình sắp xếp đồ ăn trên bàn.

Cấu tạo cơ bản của bộ bàn ăn đá cẩm thạch
Cấu tạo cơ bản của bộ bàn ăn đá cẩm thạch
 • Chân bàn: Thường có hình dáng trụ hay cột vuông góc với mặt đất, điều này đảm bảo độ ổn định cho mặt bàn. Thông thường, có 4 chân ở 4 góc hoặc 3 chân, tùy thuộc vào từng mẫu. Tuy nhiên, với sự sáng tạo của nhiều nhà thiết kế, vẫn có nhiều kiểu dáng độc đáo cho phần chân bàn. Dù thế nào, tất cả đều phải tuân thủ nguyên tắc cân đối, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, bàn ăn đá cẩm thạch còn được trang bị các bộ phận phụ, dành riêng cho các không gian như nhà hàng sang trọng, quán bar, karaoke, giúp tiết kiệm thời gian phục vụ. Những loại bàn ăn này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mang đến sự tiện lợi và sang trọng trong trải nghiệm ẩm thực.

Những loại đá cẩm thạch phổ biến được sử dụng để làm bàn ăn

Trên thị trường hiện nay, bộ bàn ăn mặt đá cẩm thạch ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn cung ứng đá Marble tự nhiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Do đó, đá Marble nhân tạo đã ra đời để đáp ứng mọi nguyện vọng của khách hàng trót yêu thích vẻ đẹp của dòng đá này. 

Đá Marble tự nhiên mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, được hình thành qua hàng triệu năm trong lòng đất. Trái ngược lại, đá Marble nhân tạo được tạo ra bằng cách kết hợp các thành phần tổng hợp một cách tinh tế để tạo ra vẻ đẹp tự nhiên nhưng có tính ổn định và độ bền cao.

Dưới đây là một số loại đá Marble tự nhiên và đá Marble nhân tạo phổ biến:

Đá cẩm thạch tự nhiên

Do được hình thành trong lòng đất, tùy theo từng vị trí địa lý khác nhau các loại đá Marble cũng khác nhau. Mỗi loại đều có đặc tính về kiểu dáng, vân đá khác nhau.

 • Đá Marble trắng Polaris: Được khai thác ở Hy Lạp - đất nước nổi tiếng với trữ lượng đá cẩm thạch., đá Marble Polaris có màu trắng chủ đạo cùng những đường vân xám đan xen cực kỳ cuốn hút.

Đá Marble trắng Polaris
Đá Marble trắng Polaris
 • Đá Marble Capuccino Thổ Nhĩ Kỳ: Loại đá có nguồn gốc từ các mỏ đá của Hacilar, Burdur,... Thổ Nhĩ Kỳ. Dòng đá này có màu kem đậm với những đường gân màu nâu cafe khác biệt.

Đá Marble Capuccino Thổ Nhĩ Kỳ
Đá Marble Capuccino Thổ Nhĩ Kỳ
 • Đá Marble Xanh Ngọc: Loại đá có vẻ ngoài đặc trưng dễ nhận biết với màu xanh ngọc nổi bật. Hệ vân đá đa dạng, không trùng lặp cùng tính chất mát lạnh của đá mang đến vẻ đẹp sang trọng, khác biệt.

Đá Marble Xanh Ngọc
Đá Marble Xanh Ngọc
 • Đá Marble Volakas: Tên gọi khác là đá marble trắng vân mây được khai thác ở vùng Drama, gần ngôi làng nhỏ tên là Volax, thuộc vùng Đông Bắc Macedonia, Hy Lạp. Đặc điểm vẻ ngoài của kiểu đá này là màu nền trắng cùng với các đường vân có màu xám, nâu hoặc đôi khi là màu hồng đậm, tím phân bố không đều trên bề mặt.

Đá Marble Volakas
Đá Marble Volakas
 • Đá Marble Negro Marquina: được khai thác quanh thị trấn Marquina, nằm ở tỉnh Vizcaya, đông bắc Tây Ban Nha. Loại đá này là sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng sữa và đen. Màu sắc đặc biệt của đá Marble Negro Marquina tượng trưng cho sự vững bền, trường tồn đến vĩnh cửu.

Đá Marble Negro Marquina
Đá Marble Negro Marquina

Đá Marble nhân tạo

Áp dụng công nghệ cao và hiện đại, đá Marble nhân tạo được tạo ra để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Dưới đây là một số loại đá Marble nhân tạo phổ biến như:

 • Marble nhân tạo trên chất liệu nhựa: Loại đá này sử dụng nhựa hữu cơ để làm xi măng nền, sau đó kết hợp với các phế liệu tự nhiên như bột đá và sắc tố, tạo thành một hỗn hợp đặc biệt. Những nghệ nhân tài ba sẽ đúc và làm cứng hỗn hợp này, tạo nên sản phẩm đá Marble nhân tạo tinh xảo.

 • Marble nhân tạo trên chất liệu xi măng: Được tạo ra từ một hỗn hợp gồm xi măng trắng, xi măng thông thường, mảnh vụn đá cẩm thạch, bột đá và sắc tố. Qua quá trình đúc, các thành phần này kết hợp với nhau, tạo nên một loại đá Marble nhân tạo độc đáo.

Đá Marble tự nhiên và đá Marble nhân tạo
Đá Marble tự nhiên và đá Marble nhân tạo
 • Marble nhân tạo phức hợp: Được tạo ra bằng cách kết hợp chất kết dính như xi măng và vật liệu polymer hữu cơ như colophony. Sự kết hợp này tạo ra một loại đá Marble nhân tạo đa năng và độ bền cao.

 • Marble nhân tạo thiêu kết: Quy trình sản xuất tương tự như công nghệ làm gốm sứ. Các loại đá như thạch anh, canxit, omphacite, fenspat, đất hematin được nghiền nát và kết hợp với tỉ lệ chuẩn của cao lanh. Sau đó, hỗn hợp này được nung dưới nhiệt độ xấp xỉ 1000 độ C, tạo nên một loại đá Marble nhân tạo độc đáo với tính năng đặc biệt.

Những lý do bạn nên sử dụng bàn ăn đá cẩm thạch

Bộ bàn ăn mặt đá Marble là một trong những sản phẩm nội thất xu hướng được ưa chuộng gần đây. Vậy, bạn có biết những lý do nào khiến mẫu bàn này được yêu thích đến vậy không? Cùng khám phá ngay nhé!

Vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp

Ưu điểm về vẻ ngoài là đặc điểm thu hút nhiều khách hàng của đá đá cẩm thạch, Những đường vân độc đáo, khác biệt cùng màu sắc đa dạng mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho không gian bếp. Mỗi khu vực khai thác sẽ cho ra những mẫu đá khác nhau, do đó, sự độc bản tạo nên nét độc đáo, riêng biệt cho từng sản phẩm bàn ăn cẩm thạch.

Vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp của bàn ăn mặt đá cẩm thạch
Vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp của bàn ăn mặt đá cẩm thạch

Phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau

Bàn ăn mặt đá Marble có màu sắc đa dạng với nhiều gam màu trung tính thích hợp với nhiều nhu cầu không gian bếp khác nhau. Từ những sắc thái tối giản đến những tông màu ấm áp, bàn ăn mặt đá này có thể hòa nhập hoàn hảo với các sản phẩm nội thất khác.

Như một tuyệt tác nghệ thuật, bàn ăn mặt đá Marble còn được trang trí với các họa tiết sinh động, giàu hình ảnh, tạo nên những điểm nhấn đáng chú ý. Từ các hoa văn cổ điển đến những thiết kế hiện đại, bàn ăn mặt đá Marble mang đến sự phù hợp tuyệt vời cho cả những không gian bếp truyền thống và hiện đại.

Khả năng chịu nhiệt ấn tượng

Khả năng chịu nhiệt ấn tượng của bộ bàn ăn mặt đá Marble là một điểm đặc biệt nổi bật, đem đến sự vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường. Trong gia đình hoặc trong những buổi tiệc sum vầy, khi sử dụng các nồi lẩu nóng hổi, đồ ăn nướng hay các món ăn nóng, bộ bàn ăn Marble là sự lựa chọn hoàn hảo.

Với khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, bộ bàn ăn Marble không chỉ đảm bảo tính tiện nghi mà còn giúp tiết kiệm thời gian. Bạn có thể thoải mái sử dụng các nồi lẩu nóng hổi mà không cần lo lắng về sự ảnh hưởng đến bề mặt bàn. Sản phẩm này đồng thời còn giữ được vẻ đẹp và sự sang trọng của nó, tạo nên một không gian ấm cúng và đẳng cấp cho những bữa tiệc gia đình và những cuộc sum vầy thú vị.

Bàn ăn đá Marble có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt ấn tượng
Bàn ăn đá Marble có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt ấn tượng

Độ bền cao, độ cứng ấn tượng

Bàn ăn đá cẩm thạch hiện đại không chỉ có độ cứng cao, chỉ xếp sau kim cương, mà còn có khả năng chịu lực tuyệt vời. Bề mặt đá cẩm thạch không bị cong vênh hay nứt nẻ theo thời gian, đảm bảo độ bền và đẹp lâu dài. Điều này rất quan trọng cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên sử dụng bàn ăn để tiếp khách. Bạn có thể yên tâm rằng bàn ăn đá cẩm thạch sẽ trở thành một nơi an toàn và bền bỉ, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp và sự sang trọng trong suốt thời gian dài.

An toàn cho sức khỏe người dùng

Bàn ăn đá cẩm thạch không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn. Với tính chất không chứa hóa chất độc hại, đá cẩm thạch là một vật liệu an toàn, không gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Ngoài ra, bàn ăn đá cẩm thạch cũng dễ dàng vệ sinh, giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bạn có thể dễ dàng làm sạch bề mặt và loại bỏ mọi dấu vết bẩn, giữ cho món ăn của bạn luôn trong tình trạng sạch sẽ và an toàn.

Xem thêm: Một số mẫu bàn ăn mặt đá chân gỗ được yêu thích nhất hiện nay

Hạn chế của bàn ăn mặt đá cẩm thạch

Ngoài những ưu điểm nổi bật của bàn ăn đá Marble thì loại bàn này cũng có những nhược điểm cố hữu sau đây:

Tính chống thấm kém

Bàn ăn đá Marble, mặc dù mang đến vẻ đẹp độc đáo, nhưng cần được sử dụng cẩn thận do tính chống thấm kém của nó. Để tránh mất màu và bị dính bụi bẩn, cần đảm bảo không để nước tràn hoặc dấm ẩm kéo dài lên bề mặt.

Giá thành cao

Một điểm cần lưu ý là giá thành của đá Marble thường cao hơn trên thị trường. Điều này là do quá trình gia công đá yêu cầu sự chú trọng đặc biệt đối với tính chất thấm nước của nó. Tuy nhiên, sự độc đáo và sang trọng của đá Marble khiến nó trở thành một sự lựa chọn đáng xem xét cho những ai đặc biệt quan tâm đến thẩm mỹ và không ngại đầu tư hơn để có một bộ bàn ăn tuyệt vời.

Trọng lượng lớn, nặng

Bàn ăn đá cẩm thạch là sản phẩm làm từ đá tự nhiên nên mang trong mình đặc điểm khối lượng lớn. Điều này tuy tạo nên sự chắc chắn và độ bền nhưng cũng  làm cho việc vận chuyển, sắp xếp trở nên khó khăn.

Cảm giác lạnh lẽo

Trong những ngày lạnh, bàn ăn đá cẩm thạch có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc. Điều này có thể tạo ra một trải nghiệm không thoải mái cho những ai thích cảm giác ấm áp trong khi sử dụng bàn ăn.

Dễ bị nứt vỡ

Mặc dù đá cẩm thạch được biết đến với độ bền cao, tuy nhiên, nếu bị tác động mạnh như va đập trực tiếp, nó có thể bị nứt vỡ. Việc cẩn thận và tránh những tác động mạnh sẽ giúp bảo vệ bàn ăn khỏi những hư hỏng không mong muốn.

Cần bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên

Để duy trì độ bóng đẹp và tuổi thọ lâu dài cho bàn ăn đá cẩm thạch, cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ. Sử dụng các dung dịch chuyên dụng để làm bóng và chống thấm là một phần quan trọng để bảo vệ và giữ cho bề mặt của bàn ăn luôn trong tình trạng tốt nhất.

Lưu ý để chọn mua bộ bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng

Hiện nay, trên thị trường nước ta có rất nhiều nhà sản xuất cung cấp đa dạng mẫu bộ bàn ăn mặt đá Marble với kiểu dáng và chất lượng khác nhau. Dưới đây là bí quyết để giúp bạn lựa chọn một bộ bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng:

Quan sát màu sắc của bàn

Bí quyết đầu tiên khi lựa chọn bàn ăn mặt đá Marble là phải kiểm tra màu sắc của mặt bàn có đều màu hay không. Những mặt bàn có độ bóng ổn định, màu sắc đồng nhất, vân đá liên tục không nứt gãy thì là những sản phẩm có chất lượng tốt. Hãy quan sát kỹ càng để có thể tìm được bàn ăn chất lượng nhất.

Lưu ý để chọn mua bộ bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng
Lưu ý để chọn mua bộ bàn ăn đá cẩm thạch chất lượng

Kiểm tra chất lượng, độ bền

Trước khi quyết định mua bàn ăn đá Marble, việc kiểm tra chất lượng và độ bền của sản phẩm là điều không thể thiếu. Đặc biệt, chất lượng tốt và độ bền cao sẽ đảm bảo rằng bàn ăn có thể tồn tại lâu dài trong không gian của bạn.

Đối với đá Marble tự nhiên, việc kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt là vô cùng quan trọng. Bạn cần xem xét liệu sản phẩm có được gia công một cách tỉ mỉ hay không. Đá Marble có tính chất xốp, và những vân đá sẫm màu thường chứa các hợp chất nhạy cảm, dễ bị nứt nẻ theo đường vân nếu không được xử lý cẩn thận.

Hãy chú ý kiểm tra các vết nứt, khuyết điểm hoặc vết trầy xước trên bề mặt của bàn ăn. Một sản phẩm chất lượng sẽ có bề mặt mịn màng, không có vết nứt hay trang bị các phương pháp chống nứt nẻ để gia tăng độ bền và tuổi thọ.

Tham khảo, so sánh giá

Khi lựa chọn bàn ăn đá Marble, tham khảo giá cả sẽ giúp bạn tìm được mẫu mã phù hợp với ngân sách của mình. Vậy, giá bộ bàn ăn mặt đá Marble nào là lựa chọn hợp lý cho bạn?

Trên thị trường, có sự đa dạng về kiểu dáng và mức giá của bàn ăn đá. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Mỗi bộ bàn ăn thường đi kèm với mức giá tương ứng với chất lượng và thiết kế của sản phẩm. Khi tham khảo giá, hãy xem xét các yếu tố như chất liệu đá, kích thước, hoàn thiện, và thiết kế tổng thể của bộ bàn ăn. Điều này sẽ giúp bạn tìm được sự cân đối giữa giá trị và ngân sách của mình.

Tham khảo, so sánh giá các đơn vị khác nhau trên thị trường
Tham khảo, so sánh giá các đơn vị khác nhau trên thị trường

Xác định kích thước bàn ăn phù hợp không gian bếp

Việc lựa chọn kích thước của bàn ăn đá Marble phù hợp đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian nội thất tổng thể hài hòa. Kích thước của bàn ăn cần được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với không gian mà bạn có. Trước khi quyết định mua, nên đo đạc kỹ diện tích để chọn được bàn ăn đá phù hợp với căn phòng của bạn.

Việc xác định kích thước đúng sẽ đảm bảo rằng bàn ăn không quá chật chội hoặc quá rộng, tạo sự cân đối và hài hòa cho không gian. Bạn cần đảm bảo rằng bàn ăn không chiếm quá nhiều diện tích hoặc làm căn phòng trở nên bí bách. Đồng thời, nếu không gian rộng, bạn có thể xem xét chọn một bàn ăn đá lớn hơn để tạo sự nổi bật và sang trọng.

Xem thêm: Hướng dẫn cách kê bàn ăn đúng phong thủy

Top 36 mẫu bàn ăn đá cẩm thạch đẹp, hiện đại

Xu hướng lựa chọn bàn ăn mặt đá Marble đang được các gia đình ưa chuộng hiện nay. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, đá Marble mang đến những lựa chọn độc đáo cho bàn ăn, phù hợp với mọi phong cách và yêu cầu của từng gia đình. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ bàn ăn đá Marble tuyệt đẹp, dưới đây là những gợi ý không thể bỏ qua:

Bàn ăn mặt đá Marble 6 ghế
Bàn ăn mặt đá Marble 6 ghế
Bàn ăn mặt đá Marble
Bàn ăn mặt đá Marble
Bàn ăn mặt đá Marble đen sang trọng, cuốn hút
Bàn ăn mặt đá Marble đen sang trọng, cuốn hút
Bàn ăn mặt đá Marble chân uốn độc đáo
Bàn ăn mặt đá Marble chân uốn độc đáo
Bàn ăn tròn mặt đá Marble 4 ghế
Bàn ăn tròn mặt đá Marble 4 ghế
Bàn ăn mặt đá Marble dáng chữ nhật
Bàn ăn mặt đá Marble dáng chữ nhật
Bàn ăn mặt đá Marble màu vàng vân nâu ấn tượng
Bàn ăn mặt đá Marble màu vàng vân nâu ấn tượng
Bàn ăn mặt vuông làm từ chất liệu đá Marble cao cấp
Bàn ăn mặt vuông làm từ chất liệu đá Marble cao cấp
Bàn ăn tròn mặt đá Marble
Bàn ăn tròn mặt đá Marble
Bàn ăn bằng đá cẩm thạch mặt tròn ấn tượng
Bàn ăn bằng đá cẩm thạch mặt tròn ấn tượng

Tóm lại, qua bài viết trên, Nội thất Huy Hoàng đã gửi đến bạn những thông tin cơ bản về bàn ăn mặt đá marble đang được ưa chuộng hiện nay và cung cấp một số mẹo hay để giúp bạn có thể mua được một bộ bàn ăn mặt đá marble chất lượng nhất. Hy vọng với thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ, các quý độc giả sẽ lựa chọn được bộ bàn ăn đá marble phù hợp với sở thích và phong cách thiết kế của căn bếp gia đình. Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến sản phẩm bàn ăn chất lượng cao, giá trị thẩm mỹ lớn và tuổi thọ lên đến hàng chục năm thì hãy tham khảo những mẫu bàn ăn gỗ óc chó mới nhất thuộc bộ sưu tập 2024 của Nội thất Huy Hoàng.

NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT

Gửi tin nhắn