NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 0
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5

Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội

Nếu bạn đang tìm kiếm một showroom nội thất gỗ óc chó uy tín thì không nên bỏ qua Showroom nội thất gỗ óc chó cao cấp của Nội Thất Huy Hoàng – một địa chỉ hàng đầu về thiết kế - thi công nội thất ở khu vực miền Bắc. Với nhiều năm kinh nghiệm, Nội thất Huy Hoàng từng bước khẳng định vị trí của mình trong ngành và nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng. Quý khách hàng hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật nhất tại các không gian nội thất của Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội dưới đây

Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội

Giới thiệu chung Showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng tại Hà Nội

Showroom nội thất gỗ óc chó Huy Hoàng được đánh giá là một trong những showroom nội thất lớn nhất Hà Nội. Được thành lập từ năm 2015, chúng tôi từng bước chiếm được lòng tin của khách hàng thông qua những dự án thiết kế - thi công nội thất gỗ óc chó chất lượng. Với diện tích rộng được đội ngũ kiến trúc sư thiết kế theo phong cách đơn giản và hiện đại, thu hút. Các sản phẩm nội thất được bố trí một cách hài hòa để giúp khách hàng có cái nhìn thực tế và trải nghiệm trực quan nhất khi đến thăm showroom.

Địa chỉ: Phong Lan 01-03, Khu đô thị Harmony Vinhomes, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

  • Tầng 1: trưng bày thang máy + đèn chùm + nội thất phòng khách

  • Tầng 2: trưng bày nội thất phòng khách + phòng bếp + phòng ngủ

showroom nội thất gỗ óc chó
Showroom nội thất gỗ óc chó tại Huy Hoàng

Đến với Showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng tại Hà Nội, quý khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng những món đồ nội thất mới nhất, đảm bảo cho khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, tư vấn dịch vụ cho khách hàng tận tình, chu đáo.

Tại sao nên ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó Huy Hoàng tại Hà Nội

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều showroom trưng bày nội thất gỗ óc chó của nhiều đơn vị khác nhau. Mỗi một showroom đều mang đến những trải nghiệm đầy thú vị và gây được “thiện cảm" hài lòng từ phía khách hàng. Vậy, showroom nội thất gỗ óc chó tại Huy Hoàng có gì? Hãy cùng chúng tôi đi khám phá ngay dưới đây: 

Sản phẩm trưng bày đạt chuẩn chất lượng

Những sản phẩm nội thất gỗ óc chó từ bộ sofa, bàn ghế ăn, tủ TV, bàn trang điểm, giường ngủ,...đều được chúng tôi sản xuất bằng chất liệu gỗ óc chó Bắc Mỹ 100%. Những phiến gỗ óc chó được chọn lựa kỹ càng và tìm đơn vị nhập nguyên liệu đáng tin cậy, có giấy tờ CO,CQ rõ ràng. Huy Hoàng tuyệt đối nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, luôn đặt chữ “tín” lên hàng đầu và mang đến những sản phẩm nội thất đạt chuẩn chất lượng nhất có thể đến tận tay người tiêu dùng. 

showroom nội thất gỗ óc chó
Sản phẩm trưng bày đạt chuẩn chất lượng

Đa dạng về mẫu mã và thiết kế độc đáo

Tại showroom chúng tôi, đa dạng và phong phú là hai từ có thể miêu tả hoàn hảo cho bộ sưu tập nội thất gỗ óc chó tuyệt vời được trưng bày tại nơi đây. Mỗi mẫu mã đều sở hữu vẻ đẹp đặc trưng với đường nét tinh tế và sự sáng tạo độc đáo trong tư duy của kiến trúc sư tại Huy Hoàng. Từ những chiếc ghế sofa gỗ óc chó với phần chân quỳ uốn cong mềm mại đến bàn ghế ăn thanh lịch,... mỗi món đồ đều thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu tự nhiên và thiết kế hiện đại.

Những tấm gỗ óc chó được chọn lựa cẩn thận để tạo nên từng chi tiết sản phẩm, từ vân gỗ đến độ bền và tính thẩm mỹ. Mỗi món đồ nội thất không chỉ là sản phẩm mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, từ cách kết hợp màu sắc tinh tế đến cách phối hợp hài hòa giữa gỗ và các nguyên liệu khác như chất liệu da, đèn chùm. 

Thiết kế độc đáo mà showroom Huy Hoàng không chỉ tập trung vào việc trưng bày sản phẩm nội thất gỗ óc chó mà còn tạo không gian trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Mỗi không gian từ phòng khách đến phòng ngủ cũng đều được bài trí một cách sáng tạo, từ sự kết hợp ánh sáng thông minh đến cách sắp xếp không gian hợp logic, tất cả đều nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ và sự tiện ích của từng sản phẩm.

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Khi bạn ghé qua showroom tại Nội thất Huy Hoàng, Nhân viên tại công ty chúng tôi đã được đào tạo chuyên môn sẽ kiến thức sâu về gỗ óc chó và sẽ tư vấn cho bạn về các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bạn. Họ có thể sẽ giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất có thể.

Trải nghiệm thực tế

Khi bạn ghé qua showroom trưng bày tại Huy Hoàng, không chỉ là nơi để bạn ngắm nhìn các sản phẩm nội thất, mà còn là không gian để bạn trải nghiệm sự thoải mái và sang trọng mà các món đồ này mang lại nữa. Bạn có thể ngồi thử trên sofa êm ái, chạm vào độ mịn bề mặt của bàn ghế ăn,...bạn sẽ cảm nhận rõ sự chất lượng và tinh tế trong từng chi tiết.

Ngoài ra, để có một cái nhìn tổng quát hơn về không gian sống, chúng tôi còn thiết lập mô phỏng các không gian sống từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp được bố trí tại tầng 1 và tầng 2  giúp cho gia chủ có thể tận mắt chiêm ngưỡng mẫu thiết kế nội thất một cách “trực quan” hơn bao giờ hết.

Chính sách hỗ trợ sau bán hàng

Sau khi mua sản phẩm nội thất gỗ óc chó, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ trong việc vận chuyển, lắp đặt và hỗ trợ khác từ showroom của chúng tôi. Ngoài ra, Huy Hoàng còn có chính sách bảo hành 02 năm nên quý khách có thể an tâm khi sử dụng các sản phẩm tại đơn vị cung cấp. Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, quý khách chỉ cần gọi điện qua số Hotline để được giải quyết kịp thời. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Khả năng tùy chỉnh sản phẩm

Các sản phẩm nội thất gỗ óc chó được trưng bày tại showroom Hà Nội nói riêng và các tuyến showroom khác đều được sản xuất ra với một kích thước cố định nên Huy Hoàng cũng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, từ việc thay đổi kích thước, thiết kế để làm sao phù hợp với không sống của gia đình bạn.

Với những lý do trên đã đủ để thuyết phục bạn chưa? Showroom Huy Hoàng tại Hà Nội không chỉ đơn giản là một cửa hàng trưng bày nội thất gỗ óc chó bình thường, mà là một nơi bạn có thể trải nghiệm sự sang trọng và đẳng cấp từ chất lượng sản phẩm, sự đa dạng và sáng tạo, đến tinh thần chuyên nghiệp và tận tâm.

showroom nội thất gỗ óc chó
Khả năng tùy chỉnh sản phẩm

Bạn được trải nghiệm những gì khi tới Showroom nội thất gỗ óc chó Huy Hoàng tại Hà Nội?

Nội thất gỗ óc chó tại không gian phòng khách

Bộ sofa gỗ óc chó

Phòng khách đơn giản, nhẹ nhàng với gam nâu trầm đặc trung của bộ sofa gỗ óc chó. Kết hợp cùng một vài đồ trang trí như đèn chùm, tủ trang trí gỗ óc chó, cây xanh đã tạo được nên được sức hấp dẫn, lôi cuốn hơn ngay khi bước vào không gian đầu tiên là phòng khách. Đặc biệt chất liệu gỗ óc chó cao cấp đã được chọn để làm đồ nội thất trong showroom tôn tạo nên vẻ để đẳng cấp hơn cho không gian. Màu sắc ánh sáng từ đèn chùm cao cấp kết hợp với hệ thống rèm cửa giúp nâng tầm không gian phòng khách ở showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng.

showroom nội thất gỗ óc chó
Sofa chữ U được đặt tại chính giữa phòng khách
showroom nội thất gỗ óc chó
Sự kết hợp hài hòa giữa 2 dòng chất liệu "gỗ óc chó" thượng hạng với "da" tự nhiên nhập khẩu cao cấp nhất

>>>Xem thêm: 100+ Mẫu sofa gỗ óc chó "bán chạy" tại Nội thất Huy Hoàng

Bàn trà gỗ óc chó

Bàn trà gỗ óc chó khi đặt trong không gian phòng khách thường thu hút ánh nhìn của người thăm quan vì có gam màu kem nâu socola nổi bật, sang trọng. Khi bày trí bộ sản phẩm này với các vật thể xung quanh vô cùng dễ dàng vì đó là gam màu trung tính. Do đó, bạn cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để suy tính mua mẫu nào cho hợp với nước sơn của tường, với phong cách ngôi nhà.

Ngoài màu sắc vô cùng độc đáo thì bàn trà gỗ óc chó sở hữu những đường vân lượn sóng đẹp uyển chuyển, đây là điểm riêng biệt giúp sản phẩm hoàn toàn khác biệt với những mẫu gỗ khác và làm nên giá trị cao cấp của chúng. Về độ bền thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về bàn trà gỗ óc chó vì chất liệu gỗ này được đánh giá là có độ co ngót hay cong vênh thấp, kết cấu chắc chắn, khả năng chống mối mọt tốt, thích ứng được với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau nên tuổi thọ của sản phẩm rất cao.

showroom nội thất gỗ óc chó
Bàn trà gỗ óc chó được chế tác hoàn mỹ khoe trọn vẻ đẹp của những vân gỗ óc chó Bắc Mỹ nổi bật

Nội thất gỗ óc chó tại không gian phòng bếp

Bàn ăn trong không gian phòng bếp là nơi sum họp của cả gia đình sau một ngày làm việc và học tập bên ngoài. Do đó, bàn ăn được coi có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong những câu chuyện gia đình. Tại showroom Huy Hoàng, trong không gian phòng bếp chúng tôi trưng bày bộ bàn ăn gỗ óc chó hình tròn kết hợp 10 ghế ăn thiết kế tinh tế, độ cao vừa phải, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.C ác sản phẩm nội thất gỗ óc chó phòng ăn bao gồm: tủ bếp, bàn ghế ăn, đảo bếp, tủ trang trí, … kết hợp với sử dụng mặt đá cao cấp sang trọng.

showroom nội thất gỗ óc chó
Phiên bản bàn ăn ở showroom Hà Nội xứng tầm đẳng cấp cho không gian phòng khách thượng lưu
showroom nội thất gỗ óc chó
Tủ bếp gỗ óc chó và bàn đảo có thiết kế bắt mắt và để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng khi đến với showroom Huy Hoàng
showroom nội thất gỗ óc chó
Ghế quầy bar bên cạnh bàn đảo cũng được làm bằng chất liệu gỗ óc chó cao cấp
showroom nội thất gỗ óc chó
Mẫu bàn ăn gỗ óc chó tại showroom đạt chuẩn phòng bếp 5 sao cao cấp
showroom nội thất gỗ óc chó
Từng đường nét vân gỗ đẹp đến chuẩn milimet tỏa sáng cùng không gian phòng bếp

>>> Xem thêm: 

  1. [Hot] BST 39+ Mẫu bộ bàn ăn 10 ghế gỗ óc chó đẹp mê mẩn 
  2. Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ óc chó| 39+ Mẫu tinh tế sang trọng & báo giá rõ ràng 
  3. [Hot] Top 69+ Mẫu bộ bàn ăn gỗ óc chó 6 ghế đẹp lôi cuốn

Nội thất không gian phòng ngủ

Giường ngủ gỗ óc chó

Giường ngủ gỗ óc chó tại Showroom được thiết kế với mục đích cân đối cho không gian phòng ngủ master, tạo nên điểm nhấn quan trọng thu hút, giúp cân bằng không gian phòng ngủ của bạn.  Với chất liệu gỗ óc chó thượng hạng, mẫu giường ngủ này được gia công tỉ mỉ từng chi tiết, tạo nên một sản phẩm đẳng cấp và sang trọng. Điểm nổi bật của sản phẩm này là sự kết hợp tuyệt vời giữa công năng sử dụng và tính thẩm mỹ, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm sử dụng tuyệt vời.

showroom nội thất gỗ óc chó
Chất liệu gỗ óc chó đem đến không gian sang trọng và lôi cuốn

>>> Xem thêm: Top 99+ Mẫu giường ngủ gỗ óc chó "đang làm mưa, làm gió" tại Huy Hoàng

Bàn trang điểm gỗ óc chó

Một điểm nhấn khác trong không gian phòng ngủ là bàn trang điểm gỗ óc chó, đây là sản phẩm mà bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của nó. Chất liệu chủ đạo gỗ óc chó với màu nâu trầm thu hút, những đường vân gỗ độc đáo uyển chuyển tạo nên nét nổi bật trong không gian phòng ngủ.

showroom nội thất gỗ óc chó
Bàn trang điểm thiết kế hiện đại, tinh tế

Tủ quần áo gỗ óc chó

Tủ quần áo gỗ óc chó là một món quà nội thất tuyệt vời cho không gian phòng ngủ của mọi gia đình Việt. Thiết kế hiện đại cùng quy trình gia công tỉ mỉ tạo nên sản phẩm vừa đáp ứng hoàn hảo về cả nhu cầu sử dụng và tính thẩm mỹ. Đặc biệt, với thiết kế chạm trần, nhiều ngăn tủ tiện lợi giúp bạn "hack" diện tích phòng một cách triệt để, tạo ra một không gian để đồ rộng rãi và thoải mái cho gia đình.

Quá trình chế tác và sản xuất tủ quần áo gỗ óc chó đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, cho nên không phải mẫu tủ quần áo nào trên thị trường cũng có được sự hoàn hảo và độc đáo như sản phẩm này. Với tủ quần áo gỗ óc chó được sản xuất bởi Nội thất Huy Hoàng, bạn sẽ không chỉ có một sản phẩm nội thất chất lượng cao, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và đầy tính thẩm mỹ, làm tăng thêm giá trị cho không gian sống của bạn.

showroom nội thất gỗ óc chó
Nét đẹp quyến rũ đầy tính thẩm mỹ của tủ quần áo trưng bày tại showroom Huy Hoàng

Kệ tivi gỗ óc chó

Kệ tivi gỗ óc chó tại Showroom Huy Hoàng sẽ là câu trả lời của Nội thất Huy Hoàng nếu quý vị đang tìm kiếm một món đồ nội thất dẫn đầu về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng theo xu hướng hiện thời. Một chiếc kệ tivi hội tụ đầy đủ các tiêu chí: Sang trọng – Đẳng cấp – Đa năng – Trường tồn cùng thời gian.

Ngoài chức năng cơ bản làm bệ đỡ tivi, mẫu trưng bày tại Showroom Huy Hoàng còn được tích hợp với nhiều công năng khác nhau. Thiết kế chia hệ ngăn tủ đa dạng cho phép gia chủ dễ dàng kết hợp làm tủ rượu hoặc tủ trang trí. Góp phần tạo nên sự ấn tượng và định vị phong cách riêng biệt.

showroom nội thất gỗ óc chó
Chất liệu chủ đạo 100% gỗ óc chó nhập khẩu Bắc Mỹ cao cấp với tone màu nâu tự nhiên cuốn hút

Những lưu ý khi ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó mua hàng, bạn cần nên biết?

Trên thực tế, có rất nhiều khách hàng khi ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó mua hàng thường rất “lúng túng” và khó khăn không biết nên quan tâm đến các yếu tố nào để lựa chọn các món đồ nội thất gỗ óc chó đáp ứng 3 tiêu chí: chất lượng - giá hợp lý - thẩm mỹ cao. Thấu hiểu khách hàng, Nội thất thất Huy Hoàng sẽ chia sẻ một số lưu ý khi ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó ngay dưới đây: 

Nắm vững các thông tin về chất liệu sản phẩm gỗ óc chó

Việc nắm vững các thông tin về chất liệu sản phẩm gỗ óc chó trước khi ghé qua showroom mua đồ là lưu ý đầu tiên mà bạn cần phải trang bị cho mình. Trên thực tế, có rất nhiều gia chủ thường xem nhẹ phần này và khi đến showroom cảm thấy “mơ hồ” không biết rõ đặc tính của chất liệu dẫn đến mua phải hàng giả, hàng nhái là điều không tránh khỏi. Chính vì thế, để thành một người mua hàng “thông thái” bạn cần có sự chuẩn bị trước các kiến thức xoay quanh sản phẩm mà mình muốn mua. Điều này sẽ giúp bạn chọn lựa cho riêng mình những món đồ nội thất gỗ óc chó chất lượng về bài trí tại không gian “tổ ấm”. 

showroom nội thất gỗ óc chó
Nắm vững thông tin về chất liệu gỗ óc chó

Xem xét kiểu dáng và kích thước nội thất gỗ óc chó phù hợp.

Tâm lý chung của nhiều khách hàng khi ghé qua showroom thường có cảm giác “cái gì cũng muốn mua”“rối mắt” nhìn mẫu nào cũng ưng hết. Do vậy, bạn cần phải xem xét kỹ các kiểu dáng và kích thước những món đồ nội thất gỗ óc chó có phù hợp với không gian sống của bạn hay không để từ đó lựa chọn sao cho phù hợp. Đối với không gian có diện tích rộng, những món đồ nội thất gỗ óc chó bạn lựa chọn thường phải có kích thước lớn phù hợp với không gian rộng rãi và sang trọng hơn.

Các chi tiết được chế tác tỉ mỉ, từ những chiếc bàn, ghế đến tủ kệ, tất cả đều thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp. Tuy nhiên, với không gian nhỏ hơn, có thể cân nhắc sử dụng những mẫu  ghế sofa, bàn ghế ăn, giường ngủ,...có kích thước nhỏ hơn để không làm chật chội không gian. Kiểu dáng của nội thất từ gỗ óc chó có thể linh hoạt từ cổ điển đến hiện đại, tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian sống mà vẫn giữ được vẻ sang trọng và đẳng cấp.

Hỏi về nguồn gốc và quy trình sản xuất nội thất gỗ óc chó

Việc hỏi kỹ về nguồn gốc và quy trình sản xuất nội thất gỗ óc chó là lưu ý tiếp theo bạn cần phải quan tâm. Trước khi đến showroom, bạn đừng ngần ngại và đặt nhiều câu hỏi xoay quanh món đồ nội thất mình định mua. Điều này sẽ giúp bạn thăm dò xem đơn vị này có thực sự tự sản xuất ra không hay phải qua khâu trung gian nào khác. Ngoài ra, nó còn giúp bạn am hiểu sâu sắc hơn về sản phẩm mà mình muốn mua về bài trí tại không gian nhà mình.

showroom tại Hà Nội
Hỏi về nguồn gốc và quy trình sản xuất nội thất

Chính sách đổi trả và bảo hành

Chính sách đổi trả và bảo hành là một phần quan trọng trong trải nghiệm mua sắm nội thất tại showroom mà khách hàng cần phải lưu ý. Với sản phẩm nội thất gỗ gõ đỏ, các đơn vị sẽ cam kết đưa ra chính sách đổi trả linh hoạt và bảo hành chu đáo.

Khách hàng mua sản phẩm tại showroom sẽ được hưởng chế độ đổi trả trong khoảng thời gian nhất định nếu sản phẩm gặp vấn đề về chất lượng hoặc không đúng như mô tả. Đồng thời, chính sách bảo hành tùy từng đơn vị sẽ cung cấp sự an tâm cho khách hàng với các điều kiện và thời gian bảo hành rõ ràng. Chính vì thế, trước khi mua món đồ nội thất gỗ óc chó về với gia đình, bạn hãy đề cập vấn đề này để làm sao có những trải nghiệm thú vị nhất và nhận được những sản phẩm chất lượng nhất có thể

Thử nghiệm sản phẩm (nếu có thể)

Khi đến showroom bạn cần tạo ra sự tinh tế bằng cách ngỏ lời để làm sao mình có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội thất ngay chính tại không gian thực tế như vậy. Chỉ có thử nghiệm thì bạn mới có cảm nhận chính xác về chất lượng của mỗi sản phẩm.

Phản hồi của khách hàng khi ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó tại Hà Nội của Huy Hoàng

Điều may mắn nhất khi khách hàng ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó tại Hà Nội của Huy Hoàng thường có những phản hồi rất tích cực và ấn tượng về trải nghiệm mua sắm. Không chỉ đơn thuần là việc chọn lựa và mua sản phẩm, mà còn là cảm nhận sâu sắc về chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng và không gian trưng bày độc đáo.

showroom Hà Nội
Toàn cảnh không gian tầng 1 showroom Hà Nội

Một số khách hàng đã chia sẻ với chúng tôi rằng họ rất ấn tượng với sự đa dạng và phong phú của các sản phẩm nội thất gỗ óc chó  tại showroom. Họ cảm thấy hào hứng khi được khám phá từng mẫu mã, từng sản phẩm từ bàn ghế, tủ kệ đến đồ nội thất trang trí, từ những thiết kế cổ điển đến hiện đại. Ngoài ra, một số  khách hàng cũng ghi nhận về chất lượng cao của sản phẩm. Họ thường nhấn mạnh về sự tỉ mỉ trong từng đường nét, từng chi tiết tỉnh táo mà mỗi sản phẩm gỗ óc chó mang lại.

Dưới đây là một số phản hồi của khách hàng tỏ ra rất ấn tượng khi ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó tại Huy Hoàng ở Hà Nội. Hãy cùng khám phá xem họ nói gì về showroom của chúng tôi nhé!

1.Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (Đan Phượng, Hà Nội)

Chị Quỳnh có chia sẻ rằng: “Tôi rất ấn tượng với chất lượng của các sản phẩm nội gỗ óc chó được trưng bày tại đây. Từ bộ sofa, bàn ghế ăn, giường ngủ,... tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ. Tôi rất ưng và tôi đã lựa chọn cho gia đình một bộ sofa gỗ và bộ bàn ghế ăn 10 ghế phù hợp với sở thích và không gian sống.”

2. Anh Nguyễn Hữu Bằng (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Anh có chia sẻ: “Nhân viên tư vấn ở đây rất chu đáo và am hiểu sâu sắc về từng sản phẩm. Họ không chỉ giúp tôi lựa chọn sản phẩm phù hợp mà còn chia sẻ kiến thức về nguồn gốc và quá trình chế tác sản phẩm, khiến cho trải nghiệm của tôi trở nên thú vị hơn.”

3. Anh Nguyễn Khắc Hải (Tân Hội, Hà Nội)

Anh Hải có chia sẻ rằng: “Ghé qua showroom tại Huy Hoàng, tôi không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của từng sản phẩm mà còn thấy được sự nỗ lực và tâm huyết của người làm ra chúng. Đây thực sự là nơi để tìm kiếm sự độc đáo và sự cá nhân hóa cho không gian sống của mình.”

4. Chị Nguyễn Thị Lan (Long Biên, Hà Nội)

Chị khách có chia sẻ với chúng tôi rằng: “Tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng của các sản phẩm gỗ óc chó tại đây.”

5. Anh Đào Kim Sơn (Tây Hồ, Hà Nội)

Anh có chia sẻ rằng:”Tôi đã dành một khoảng thời gian khá lâu tại showroom này và thực sự ấn tượng với độ phong phú và đa dạng của các sản phẩm từ gỗ óc chó. Mỗi món đồ đều mang đậm dấu ấn cá nhân và vẻ đẹp tự nhiên."

Trên đây là các lời phản hồi của khách hàng khi họ ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó tại Nội thất Huy Hoàng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên của gỗ óc chó và sự chăm sóc tỉ mỉ từ quá trình chế tác đến trưng bày đã tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng. Chần chừ gì nữa, hãy ghé qua showroom tại Hà Nội để có được một trải nghiệm đầy thú vị về một không gian sống hoàn hảo. 

Thông tin liên hệ: 

- SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN BẮC:

Trụ sở chính: Căn A25-26 KĐT Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Showroom 1: Phong Lan 01-03, KĐT Vinhomes Harmony, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.

Showroom 2: BH1-16, Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

Showroom 3: Thủy Tùng 20, Khu Sun Premier Village, P. Bãi Cháy, Quảng Ninh

- SHOWROOM NỘI THẤT HUY HOÀNG TẠI MIỀN NAM:

Địa chỉ: Số 19, Đường R, KĐT LakeView City, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Hotline: 0333.88.9999

- Website: https://dogooccho.com.vn/

- Email: dogooccho@gmail.com

- Fanpage: Nội thất Huy Hoàng l Facebook

>>>>Xem thêm:

1. Ghé qua showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.  Khám phá showroom nội thất gỗ óc chó tại Quảng Ninh của Nội thất Huy Hoàng

3. Chiêm ngưỡng không gian nội thất gỗ óc chó thời thượng tại showroom Hải Phòng của Nội thất Huy Hoàng

 

 

NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT

Gửi tin nhắn