NỘI THẤT HUY HOÀNG
Slider 1
Slide 2
Slider 3
Slide 4
Slide 5
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội
Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Nội thất Huy Hoàng tại Hà Nội

Nếu bạn đang tìm kiếm một showroom nội thất gỗ óc chó uy tín thì không nên bỏ qua Showroom nội thất gỗ óc chó cao cấp của Nội Thất Huy Hoàng – một địa chỉ hàng đầu về thiết kế - thi công nội thất ở khu vực miền Bắc. Với nhiều năm kinh nghiệm, Nội thất Huy Hoàng từng bước khẳng định vị trí của mình trong ngành và nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng.

Quý khách hàng hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật nhất tại các không gian nội thất của Showroom Nội Thất Huy Hoàng tại Hà Nội dưới đây

Giới thiệu Showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng tại Hà Nội

Showroom nội thất gỗ óc chó Huy Hoàng được đánh giá là một trong những showroom nội thất lớn nhất Hà Nội. Được thành lập từ năm 2015, chúng tôi từng bước chiếm được lòng tin của khách hàng thông qua những dự án thiết kế - thi công nội thất gỗ óc chó chất lượng. Với diện tích rộng được đội ngũ KTS thiết kế theo phong cách đơn giản và hiện đại, thu hút. Các sản phẩm nội thất được bố trí một cách hài hòa để giúp khách hàng có cái nhìn thực tế và trải nghiệm trực quan nhất khi đến thăm showroom.

Showroom nội thất của Huy Hoàng tại Hà Nội l Địa chỉ và thông tin chung

Địa chỉ showroom: Phong Lan 01-03, Khu đô thị Harmony Vinhomes, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

  • Tầng 1: trưng bày thang máy + đèn chùm + nội thất phòng khách
  • Tầng 2: trưng bày nội thất phòng khách + phòng bếp + phòng ngủ

showroom nội thất gỗ óc chó

Đến với Showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng tại Hà Nội, quý khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng những món đồ nội thất mới nhất, đảm bảo cho khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, tư vấn dịch vụ cho khách hàng tận tình, chu đáo.

Bạn được trải nghiệm những gì khi tới Showroom nội thất gỗ óc chó Huy Hoàng tại Hà Nội?

Nội thất gỗ óc chó tại không gian phòng khách

Bộ sofa gỗ óc chó

Phòng khách đơn giản, nhẹ nhàng với gam nâu trầm đặc trung của bộ sofa gỗ óc chó. Kết hợp cùng một vài đồ trang trí như đèn chùm, tủ trang trí gỗ óc chó, cây xanh đã tạo được nên được sức hấp dẫn, lôi cuốn hơn ngay khi bước vào không gian đầu tiên là phòng khách. Đặc biệt chất liệu gỗ óc chó cao cấp đã được chọn để làm đồ nội thất trong showroom tôn tạo nên vẻ để đẳng cấp hơn cho không gian. Màu sắc ánh sáng từ đèn chùm cao cấp kết hợp với hệ thống rèm cửa giúp nâng tầm không gian phòng khách ở showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng.

showroom nội thất gỗ óc chó

Sofa gỗ óc chó cỡ đại dành cho khách hàng yêu thích gỗ óc chó và muốn sở hữu một phiên bản khác biệt

showroom nội thất gỗ óc chó

Sự kết hợp hài hòa giữa 2 dòng chất liệu “Gỗ óc chó” thượng hạng và “Da” tự nhiên nhập khẩu cao cấp nhất

showroom nội thất gỗ óc chó

Bàn trà gỗ óc chó

Bàn trà gỗ óc chó khi đặt trong không gian phòng khách thường thu hút ánh nhìn của người thăm quan vì có gam màu kem nâu socola nổi bật, sang trọng. Khi bày trí bộ sản phẩm này với các vật thể xung quanh vô cùng dễ dàng vì đó là gam màu trung tính. Do đó, bạn cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để suy tính mua mẫu nào cho hợp với nước sơn của tường, với phong cách ngôi nhà.

showroom nội thất gỗ óc chó

Bàn trà gỗ óc chó được chế tác hoàn mỹ khoe trọn vẻ đẹp của những vân gỗ óc chó Bắc Mỹ nổi bật

Ngoài màu sắc vô cùng độc đáo thì bàn trà gỗ óc chó sở hữu những đường vân lượn sóng đẹp uyển chuyển, đây là điểm riêng biệt giúp sản phẩm hoàn toàn khác biệt với những mẫu gỗ khác và làm nên giá trị cao cấp của chúng. Về độ bền thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về bàn trà gỗ óc chó vì chất liệu gỗ này được đánh giá là có độ co ngót hay cong vênh thấp, kết cấu chắc chắn, khả năng chống mối mọt tốt, thích ứng được với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau nên tuổi thọ của sản phẩm rất cao.

Nội thất gỗ óc chó tại không gian phòng bếp

Bàn ghế ăn gỗ óc chó

Bàn ăn trong không gian phòng bếp là nơi sum họp của cả gia đình sau một ngày làm việc và học tập bên ngoài. Do đó, bàn ăn được coi có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong những câu chuyện gia đình. Tại showroom Huy Hoàng, trong không gian phòng bếp chúng tôi trưng bày bộ bàn ăn hình tròn kết hợp 10 ghế ăn thiết kế tinh tế, độ cao vừa phải, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

showroom nội thất gỗ óc chó

Phiên bản bàn ăn ở Showroom Hà Nội xứng tầm đẳng cấp cho không gian phòng khách thượng lưu

Các sản phẩm nội thất gỗ óc chó phòng ăn bao gồm: tủ bếp, bàn ghế ăn, đảo bếp, tủ trang trí, … kết hợp với sử dụng mặt đá cao cấp sang trọng.

showroom nội thất gỗ óc chó

Tủ bếp gỗ óc và bàn đảo có thiết kế bắt mắt và để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng khi đến với Showroom của Huy Hoàng

showroom nội thất gỗ óc chó

Ghế quầy bar bên cạnh bàn đảo cũng được làm từ chất liệu gỗ óc chó cao cấp

showroom nội thất gỗ óc chó

Mẫu bàn ăn gỗ óc chó tại Showrooom đạt chuẩn phòng bếp 6 sao cao cấp

showroom nội thất gỗ óc chó

Từng đường nét vân gỗ đẹp đến chuẩn milimet tỏa sáng cùng không gian phòng bếp

showroom nội thất gỗ óc chó

Nội thất không gian phòng ngủ

Giường ngủ gỗ óc chó

Giường ngủ gỗ óc chó tại Showroom được thiết kế với mục đích cân đối cho không gian phòng ngủ master, tạo nên điểm nhấn quan trọng thu hút, giúp cân bằng không gian phòng ngủ của bạn.  Với chất liệu gỗ óc chó thượng hạng, mẫu giường ngủ này được gia công tỉ mỉ từng chi tiết, tạo nên một sản phẩm đẳng cấp và sang trọng. Điểm nổi bật của sản phẩm này là sự kết hợp tuyệt vời giữa công năng sử dụng và tính thẩm mỹ, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm sử dụng tuyệt vời.

showroom nội thất gỗ óc chó

Chất liệu gỗ óc chó đem đến cho không gian sự sang trọng và đầy cuốn hút

Bàn trang điểm gỗ óc chó

Một điểm nhấn khác trong không gian phòng ngủ là bàn trang điểm gỗ óc chó, đây là sản phẩm mà bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của nó. Chất liệu chủ đạo gỗ óc chó với màu nâu trầm thu hút, những đường vân gỗ độc đáo uyển chuyển tạo nên nét nổi bật trong không gian phòng ngủ.

showroom nội thất gỗ óc chó

Thiết kế theo phong cách tối giản mà đầy tinh tế

Tủ quần áo gỗ óc chó

Tủ quần áo gỗ óc chó là một món quà nội thất tuyệt vời cho không gian phòng ngủ của mọi gia đình Việt. Thiết kế hiện đại cùng quy trình gia công tỉ mỉ tạo nên sản phẩm vừa đáp ứng hoàn hảo về cả nhu cầu sử dụng và tính thẩm mỹ. Đặc biệt, với thiết kế chạm trần, nhiều ngăn tủ tiện lợi giúp bạn "hack" diện tích phòng một cách triệt để, tạo ra một không gian để đồ rộng rãi và thoải mái cho gia đình.

showroom nội thất gỗ óc chó

Nét quyến rũ đầy thẩm mỹ của tủ gỗ óc chó tại Showroom Huy Hoàng

Quá trình chế tác và sản xuất tủ quần áo gỗ óc chó đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, cho nên không phải mẫu tủ quần áo nào trên thị trường cũng có được sự hoàn hảo và độc đáo như sản phẩm này. Với tủ quần áo gỗ óc chó được sản xuất bởi Nội thất Huy Hoàng, bạn sẽ không chỉ có một sản phẩm nội thất chất lượng cao, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và đầy tính thẩm mỹ, làm tăng thêm giá trị cho không gian sống của bạn.

Kệ tivi gỗ óc chó

Kệ tivi gỗ óc chó tại Showroom Huy Hoàng sẽ là câu trả lời của Nội thất Huy Hoàng nếu quý vị đang tìm kiếm một món đồ nội thất dẫn đầu về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng theo xu hướng hiện thời. Một chiếc kệ tivi hội tụ đầy đủ các tiêu chí: Sang trọng – Đẳng cấp – Đa năng – Trường tồn cùng thời gian.

showroom nội thất gỗ óc chó

Chất liệu chủ đạo 100% gỗ óc chó nhập khẩu Bắc Mỹ cao cấp, màu nâu trầm tự nhiên cuốn hút

Ngoài chức năng cơ bản làm bệ đỡ tivi, mẫu trưng bày tại Showroom Huy Hoàng còn được tích hợp với nhiều công năng khác nhau. Thiết kế chia hệ ngăn tủ đa dạng cho phép gia chủ dễ dàng kết hợp làm tủ rượu hoặc tủ trang trí. Góp phần tạo nên sự ấn tượng và định vị phong cách riêng biệt.

Vì sao lựa chọn nội thất gỗ óc chó tại Showroom nội thất Huy Hoàng ?

Điều quan trọng nhất để sở hữu những sản phẩm nội thất gỗ óc chó tự nhiên, chất lượng nhất là bạn nên tìm hiểu kĩ và lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công uy tín. Nếu bạn còn đang phân vân chưa biết đơn vị nào, Nội thất Huy Hoàng là thương hiệu bạn có thể cân nhắc.

showroom nội thất gỗ óc chó

Huy Hoàng là đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công nội thất gỗ óc chó chất lượng hàng đầu trên thị trường gỗ tự nhiên Việt Nam. Nội thất Huy Hoàng sử dụng nguồn gỗ nhập khẩu được xẻ sấy trực tiếp tại Mỹ, có giấy tờ đảm bảo chất lượng từ nhà cung cấp.

showroom nội thất gỗ óc chó

Mọi sản phẩm nội thất của Huy Hoàng đều được đánh giá cao và chiếm trọn tình cảm của khách hàng nhờ màu sắc, vẻ đẹp tự nhiên và sự tỉ mỉ trong từng sản phẩm đến tay khách hàng.

showroom nội thất gỗ óc chó

Sở hữu đội ngũ kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm, luôn theo dõi xu hướng và cập nhật các mẫu thiết kế mới nhất để đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

showroom nội thất gỗ óc chó

Đặc biệt, những sản phẩm nội thất gỗ óc chó tại Huy Hoàng đều được bảo hành và bảo dưỡng bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm.

showroom nội thất gỗ óc chó

Do đó, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, yên tâm khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tại đây.

Xem thêm:

- Đón chờ showroom nội thất gỗ óc chó của Huy Hoàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Khám phá showroom nội thất gỗ óc chó tại Quảng Ninh của Nội thất Huy Hoàng

- Chiêm ngưỡng không gian nội thất gỗ óc chó thời thượng tại showroom Hải Phòng của Nội thất Huy Hoàng

Thông tin liên hệ Nội thất Huy Hoàng

Nội thất Huy Hoàng – đơn vị tư vấn thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường nội thất Việt.

- Hotline: 0333.88.9999

- Website: https://dogooccho.com.vn/

- Email: dogooccho@gmail.com

- Fanpage: Nội thất Huy Hoàng l Facebook

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & BÁO GIÁ

Gửi tin nhắn